Tehno - Sam' što nije (2024)

Tehno - Sam' što nije (1)Nedavno je iz LG-a stigla informacija kako je model mobitela KU 990 Viewty dosegao pet milijuna prodanih primjeraka, a da bi to proslavio, LG je izbacio svijetloplavi i svijetlosrebrni model uz postojeæe crne, tamnosrebrne, ljubièaste, crvene i roze modele. Kako je ovaj zanimljiv primjerak trenutno dostupan i na našem tržištu, i to po poprilièno pristupaènoj cijeni (ali samo crni i srebrni model), Sam' što nije ekipa morala je i sama pribaviti jedan primjerak i provjeriti zašto je taj komadiæ tehnike toliko popularan. Moramo reæi da smo se poprilièno iznenadili moguænostima ovog mobitela, i to veæinom ugodno...
LG Viewty jedan je u nizu mobitela koji se u potpunosti baziraju na "touch screen" tehnologiji. Prva prednost Viewtyja koju moramo istaknuti je, naravno, cijena. No, naravno, jeftinije znaèi i da manjkaju neke zanimljive performanse - Viewty nema senzore pokreta, kao ni WiFi, od èega najviše zamjeramo ovu drugu stvar. Meðutim, ono što èini ovaj mobilni ureðaj posebnim svakako je kamera - opremljena je sa èak pet megapiksela, ksenonskom bljeskalicom, autofokusom... No, to nije sve!

Tehno - Sam' što nije (2)
Viewty posjeduje razlièite naprednije fotografske funkcije koje æe dobro doæi onima koji žele postiæi kvalitetniju sliku: mogu se birati razlièiti naèini rada bljeskalice (automatski, za ukljanjanje "crvenih oèiju" ili iskljuèen), mijenja se ekspozicija, kao i osjetljivost u ISO rasponu od 100 do 800, može se birati izmeðu korištenja autofokusa ili ruènog fokusiranja, naèina rada kamere se takoðer može mijenjati (automatski, portretni, noæni, sportski, zabavni ili panoramski), balans bijele boje, kotaèiæem postavljenim na stražnjoj strani se zumira... Takoðer, moguæa je i naknadna obrada fotografije - ona se može rezati, može joj se mijenjati boja, kontrast, mogu se dodavati razni efekti, poput sepie ili negativa, mogu se umetnuti okviri, tekst i razne slièice. Fotografije se mogu i zanimljivo obraditi u Muvee Studio programu - odabrane fotografije stavljaju se u "slide show", a mogu se birati prijelazi izmeðu fotografija te pozadinska glazba. Prema našem iskustvu, kamera radi besprijekorno na danjem svjetlu, dok æe fotografije pod umjetnim svjetlom biti nešto slabije kvalitete. Bljeskalica pomaže, stoga se u vrlo mraènim uvjetima mogu snimiti dobre fotografije, no samo ako se namjesti optimalna udaljenost od kamere do objekta slikanja - ako je kamera preblizu, bljeskalica æe "spaliti" predmet, a ako je predaleko, predmet neæe biti dobro vidljiv. No, igranje s fokusom i ISO osjetljivosti može dati zanimljive rezultate, a tu svakako pomaže i ugraðeni stabilizator.

Usporena snimka

Snimanje je takoðer zanimljivo jer Viewty posjeduje opciju da snima 120 slièica u sekundi, a takva se snimka može pustiti usporeno - i do èetiri puta sporije od stvarnog vremena. Snimka može biti i ubrzana, takoðer do èetiri puta, a uz dodatak glazbenih podloga po želji mogu se postiæi zanimljivi efekti. Viewty posjeduje još jednu kameru, VGA, koja se nalazi s prednje strane i služi za videopozive, no i ona može služiti za snimanje. Pregledavanje fotografija i videa jednostavno je i funkcionalno, a do galerije se dolazi jednostavnim klikom na tipku koja služi za dolazak do kamere. Svi snimljeni materijali mogu se odmah uploadati na youtube, ali nedostatak WiFi-a to donekle otežava.

Ono što je takoðer zanimljivo kod ovog mobilnog ureðaja je što podržava DivX format, što znaèi da se bez problema na mobitelu mogu gledati filmovi! TFT ekran od tri inèa i 262k boja svakako osigurava poprilièno dobru sliku (za jedan mobitel), a gledanje filmova svakako æe poslužiti za skraæivanje vremena ako ste, primjerice, na putu. No, pripazite se - gledanje filmova poprilièno troši bateriju! Mobitel ima 100 MB ugraðene memorije, a ona je proširiva s Micro SD karticom. Mana je što se utor za karticu nalazi ispod baterije, a svakim gašenjem mobitela resetiraju se postavke zaslona - tema se vraæa na defaultnu, što može biti pomalo iritirajuæe. Mobitel ima i TV izlaz, što znaèi da se filmovi s mobitela mogu gledati na televizoru!

Tehno - Sam' što nije (3)
Poprilièno je praktièan kotaèiæ koji se nalazi sa stražnje strane mobitela, oko kamere, a služi za više stvari - za upravljanje glasnoæom tona, kretanje kroz meni te zumiranje pri fotografiranju ili snimanju. Meðutim, preveliko "prèkanje" po kotaèiæu može dovesti do grebanja objektiva, što utjeèe na kvalitetu fotografija, stoga je mana mobitela i što nema poklopac za objektiv. I inaèe je osjetljivost kuæišta i zaslona jedna od mana ovog modela, stoga se svakako preporuèuje pribavljanje zaštitne folije koja, nažalost, donekle smanjuje osjetljivost ekrana. No, kad smo veæ kod osjetljivosti ekrana, spomenimo kako se menijem može upravljati dodirom prsta, ali i "stylusom", koji se može objesiti na uzicu i tako biti vezan uz mobitel. Poruke se mogu pisati na tri naèina - prepoznavanjem rukopisa, virtualnom QWERTY tipkovnicom ili brojèanom tipkovnicom, kao na veæeini mobitela. Prepoznavanje rukopisa nije savršeno, ali kada se vlasnik "upozna" s mušicama LG-a (u uputstvima su objašnjeni naèini kako je potrebno pisati koje slovo), poruke se mogu napisati poprilièno brzo.

Reklamni spot

Iako se na prvi pogled èini da mobitel ima tek tri teme i da se nove ne mogu dodavati, jednostavnim guglanjem otkrit æe se mnoštvo uputstava kako "prèkati" po softveru - još je jedna prednost ovog mobitela što se na njemu, kako se èini, može promijeniti gotovo sve! Tako se, primjerice, može iskljuèiti zvuk "okidaèa" kamere, koji se u normalnim postavkama ne može maknuti, može mu se pojaèati zvuk, a fanovi ovog mobitela svakodnevno stvaraju za njega nevjerojatne teme koje se uz pomoæ programa Theme Manager mogu jednostavno instalirati na mobitel. Neke od tema u potpunosti mijenjaju suèelje mobitela, a oni koji si ne mogu priuštiti, primjerice, iPhone, mogu na Viewtyju imati bar njegov meni (iako ne znamo zašto bi to netko želio raditi) ili Tocco temu, koja je stvorena za Samsungove mobitele, ali je zanimljiva jer se na "desktop" mobitela mogu staviti widgeti po izboru.

Tehno - Sam' što nije (4)
Od zanimljiovsti æemo još spomenuti igrice prilagoðene za Viewtyja - prema našem iskustvu, kada jednom poènete igrati igrice prilagoðene za "tochscreen", više se neæete vraæati na "obiène" mobitele! Mobitel takoðer ima ugraðen radio, zanimljiv je i glezbeni player, jer Viewty podržava širok raspon formata - mp3, AAC, midi XMF, AAC+Enhanceddo SMAF... Takoðer, može èitati DOC, XLS ili PDF dokumente, a u njemu se skriva još jedno malo mnoštvo iznenaðenja i opcija, stoga svakom vlasniku LG Viewtyja nikada neæe biti dosadno s ovim mobitelom. Da je LG u ovih godinu i pol izbacio koji "update" softvera, da mobitel posjeduje WiFi te senzor pokreta i da je kamera malo bolja pod umjetnim svjetlom, LG ku990 Viewty bio bi jedan od najboljih mobitela današnjice.

MiB

Tehno - Sam' što nije (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated:

Views: 6052

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.