BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (2024)

BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (1)

Treść artykułu dostarczona przez Partnera w ramach współpracy komercyjnej.

Prognoza ceny Cardano spotkała się z presją spadkową w związku z wahaniami na rynku. W międzyczasie społeczność Shiba Inu zaangażowała się w znaczące spalenie tokenów, z ponad 1,696 miliardami, co oznacza zauważalne spalenie Shiba Inu. W centrum uwagi znajduje się jednak BlockDAG, który dzięki strategicznym partnerstwom z influencerami i żywej obecności na YouTube, jego przedsprzedaż wzrosła do ponad 23,2 miliona dolarów.

Ten wzrost, wzmocniony przez rozdanie 2 milionów dolarów, obiecuje nie tylko zwiększyć zaangażowanie użytkowników, ale także znacznie poszerzyć bazę inwestorów, wskazując na kryptowalutę o potencjale 30 000x, która może zmienić oczekiwania inwestorów.

Prognoza ceny Cardano wśród zmian technicznych

Wśród dostosowań rynkowych i wydarzenia związanego z halvingiem Bitcoina, Cardano odnotowało znaczną zmienność. W kwietniu 2024 r. szersze wahania na rynku kryptowalut spowodowały zmniejszenie apetytu na altcoiny o dużej kapitalizacji, co wpłynęło na prognozę ceny Cardano. Odzwierciedla to rozdźwięk między przewidywanymi ulepszeniami a rzeczywistymi ruchami na rynku, wskazując na głębsze wyzwania.

BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (3)Ostatnie wydarzenia w sektorze DeFi Cardano mogą mieć wpływ na jego wyniki rynkowe. W szczególności znaczące wycofanie ADA z protokołów DeFi wprowadziło na rynek dodatkowe 50 milionów dolarów monet, wywierając dalszą presję na prognozę ceny Cardano. Pomimo trendu spadkowego, analizy IntoTheBlock sugerują potencjalny poziom wsparcia około 0,40 USD, który może zapewnić pewną stabilność.

Społeczność Shiba Inu walczy z rekordową podażą tokenów

W kwietniu doszło do znacznego spalenia Shiba Inu, z ponad 1,696 miliarda tokenów SHIB usuniętych z obiegu. Wysiłek ten został rozłożony na 204 transakcje, co oznacza wspólny wysiłek społeczności w celu zmniejszenia podaży tokenów. Szczyt tej aktywności miał miejsce 13 kwietnia, kiedy to spalono 600 milionów tokenów SHIB, co zbiegło się w czasie ze znacznym spadkiem ceny rynkowej Shiba Inu do 0,0000185 USD.

Proces spalania Shiba Inu nie zawsze był zamierzony; niektóre tokeny zostały wysłane na adres spalania przez pomyłkę, co doprowadziło do niezamierzonych strat dla tych posiadaczy tokenów. Takie wydarzenia podkreślają złożoność związaną z zarządzaniem zdecentralizowaną walutą cyfrową, taką jak Shiba Inu, w której działania społeczności mają bezpośredni wpływ na dynamikę rynku tokenów.

Wzrost napędzany przez influencerów BlockDAG: Wykorzystaj szansę z nagrodami o wartości 2 milionów dolarów dla ogromnego potencjału

BlockDAG wyłania się jako przełomowa okazja w świecie kryptowalut, oferując to, co wielu nazywa potencjałem “zmieniającym życie”. Po solidnej przedsprzedaży, która zgromadziła już ponad 23,2 miliona dolarów, BlockDAG nie tylko wywołuje fale wśród gigantów technologicznych, ale także pobudza wyobraźnię szerszej społeczności cyfrowej. Wybitni influencerzy kryptowalutowi na platformach takich jak YouTube i traderzy podkreślają, dlaczego BlockDAG może być kolejną wielką rzeczą, podobną do behemotów takich jak Ethereum i Bitcoin.

BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (5)

Ostatnio uwaga skupiła się nie tylko na rozwoju technologicznym, ale także na szerokim zaangażowaniu platformy cyfrowej. Światło reflektorów jest szczególnie jasne na YouTube, gdzie wpływowe głosy, takie jak Danjo Capital Master, głośno mówią o transformacyjnych możliwościach oferowanych przez BlockDAG. Opinie te są niezwykle istotne, ponieważ przedstawiają BlockDAG jako obiecujące przedsięwzięcie o ogromnym potencjale zwrotu z inwestycji.

Wśród tego szumu BlockDAG ogłosił rozdanie 2 milionów dolarów, przedłużając emocje do sierpnia. Loteria nie tylko obiecuje znaczące nagrody dla uczestników, ale także odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu liczby przedsprzedaży, przewidując wzrost z 23,2 miliona dolarów do zdumiewających 600 milionów dolarów. Strategia ta skutecznie buduje solidne fundamenty zaufania w społeczności inwestorów.

W miarę jak projekt rośnie w siłę, potencjał osiągnięcia 30 000-krotnych zwrotów staje się coraz bardziej prawdopodobny. Dla inwestorów i entuzjastów kryptowalut, którzy chcą być częścią obiecującej przyszłości, BlockDAG oferuje niezrównaną okazję, która jest zarówno ekscytująca, jak i potencjalnie lukratywna.

Podsumowanie

Podczas gdy prognoza ceny Cardano stoi w obliczu wyzwań, a oparzenie Shiba Inu podkreśla zaangażowanie społeczności, BlockDAG wyróżnia się imponującą przedsprzedażą 23,2 miliona dolarów i strategicznym rozdaniem 2 milionów dolarów. Dzięki potencjałowi 30 000-krotnych zwrotów i przyspieszonemu harmonogramowi, który może zobaczyć wczesne uruchomienie, BlockDAG wyłania się jako atrakcyjna okazja inwestycyjna w krajobrazie kryptowalut.

BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (7)Dołącz do BlockDAG już teraz!

Strona: https://blockdag.network

Przedsprzedaż: https://purchase.blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>


BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (8)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:

Wielkie kryzysy finansowe. Rozwiąż nasz quiz z historii finansów światowych

Zespół Comparic.pl -

Pytanie 8 jest śmiesznie proste, ale czy rozwiążesz pozostałe? Wielkie krachy...

Zespół Comparic.pl -

Notowania Dow Jones blisko 39 tys. pkt. Indeks znów zamyka się...

Maksymilian Bączkowski -

Bitcoin za 150 000 USD w tym cyklu! Analitycy pozostają nieugięci

Karolina Kropopek -

BlockDAG prowadzi z przedsprzedażą 23,2 mln USD, ponieważ influencerzy zwiększają jego perspektywy poza prognozą ceny Cardano i Shiba Inu Burns (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 5499

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.